Privacyverklaring

Netwerk NV gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Met deze privacyverklaring leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Persoonsgegevens
Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u uw gegevens bij het invullen van ons contactformulier op onze website heeft ingevuld hebben wij uw gegevens verkregen. Netwerk NV verwerkt deze persoonsgegevens.

Netwerk NV verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mail en IP-adres

Uw KvK-nummer
Uw correspondentiegegevens
Uw BTW nummer
Uw IBAN nummer

Netwerk NV  verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Daarnaast kan Netwerk NV uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze werkzaamheden. Dit kan zowel telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post).

Netwerk NV bewaart uw persoonsgegevens zolang het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn conform de wettelijke betaaltermijnen.

Netwerk NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Netwerk NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid
De website van Netwerk NV maakt gebruik van cookies om een overzicht te hebben in de bezoekersstatistieken van onze website. De gegevens welke wij verkrijgen door middel van cookies gebruikt Netwerk NV om haar website te optimaliseren. Deze gegevens zijn grotendeels anoniem en worden niet met derden verstrekt. U kunt de cookies weigeren door dit in te stellen in uw webbrowser. Indien u gebruikmaakt van deze instelling, is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert.

Google Analytics
Netwerk NV maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een gratis dienst van Google om statistieken van onze website te verzamelen en weer te geven. Op de website van Netwerk NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens zijn grotendeels anoniem en worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kunt het privacybeleid van Google raadplegen voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Netwerk NV te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Netwerk NV heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via onze websites verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SalesFeed software
Aan de website van Netwerk NV is de SalesFeed Software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die de website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan de website, wordt niet gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen.  U kunt per e-mail (binnendienst@netwerknv.nl) een aanvraag indienen voor het verbeteren, aanvullen of het afschermen van uw persoonsgegevens.

Indien uw gegevens niet meer kloppen, niet compleet zijn of niet meer van toepassing zijn, heeft u het recht om Netwerk NV te verplichten uw gegevens te verwijderen. Dit kan tevens per e-mail (binnendienst@netwerknv.nl). 

Reviews
Wilt u een review schrijven, kies dan zelf of u uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of wij over uw review contact met u op mogen nemen. Wij houden bij wie welke review schrijft. 

Contact opnemen
Wilt u meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Netwerk NV is als volgt te bereiken:
Postadres:  ’s Gravendeelsedijk 10, 3316 AC Dordrecht
Telefoon:  078-622 22 47
E-mailadres:  binnendienst@netwerknv.nl
Website: www.netwerknv.nl