Skip to main content

De laatste maand van het jaar is aangebroken, nog even en het is 2023. Het is dus hoogtijd om een overzicht te maken over wat de processierups in 2022 heeft gedaan en wat de verwachtingen zijn voor het komende jaar. Waar jaren geleden nog niemand gehoord had van de inmiddels bekende rups, is de eikenprocessierups anno 2022 een term die in elke huishouden in Nederland bekend is. Net zoals voorgaande jaren lijkt en voelt het alsof de eikenprocessierups zich maar blijft vermenigvuldigen. Maar klopt dit wel? Deze en andere trends beschrijven we voor u graag!

Eikenprocessierups trends 2022

Er heeft in 2022 een sterke afname plaatsgevonden in het aantal eikenprocessievlinders. In vergelijking met het voorgaande jaar zijn er 65% minder eikenprocessievlinders gevangen met een totaal van 2200 feromoonvallen. Hoewel dit een stevige daling is, kan het een tweetal redenen hebben:

  • Er is minder last van de eikenprocessierups in 2022 te ervaren
  • De feromoonvallen hebben minder goed gewerkt dan voorheen geprojecteerd

Daarnaast was het aantal eikenbomen die last hadden van de eikenprocessierups in 2022 18% lager dan in 2021. U zult daarom ook vast een stuk minder rode linten in het bos gezien hebben. Er is onderzoek gedaan naar een totaal van 160.000 eikenbomen in Nederland om te controleren of deze geïnfecteerd waren door de eikenprocessierups. Van deze 160.000 bomen waren 11% besmet door de eikenprocessierups in 2022.

De oorzaak van deze afname in eikenprocessievlinders- en rupsen

Dit jaar is er door verantwoordelijke instanties gekozen om eikenbomen preventief te bespuiten tegen de processierups. De omstandigheden om preventief te kunnen spuiten, speelden ook zeer zeker mee in de gunstige cijfers. Ook zijn een groot aantal eikenprocessienesten verwijderd voordat de vlinders uitvlogen en dit kan leiden tot vijf keer minder nesten.

Er waren fijne omstandigheden voor de processierups in 2022 om de nesten te laten uitgroeien in hun cyclus, vooralsnog is dit niet gebeurd. De rupsen zijn namelijk de grond in gekropen. Daarnaast zijn de nesten een stuk dikker in vergelijking met voorgaande jaren, het is niet helemaal zeker of de vlinders uit kunnen vliegen.

Eikenprocessierups trends 2023

Zoals we al eerder benoemden waren de omstandigheden dit jaar ideaal voor de nesten om zich uit te groeien. Doordat dit niet gebeurd is, is de kans aanwezig dat in het voorjaar van 2023 deze nesten alsnog tot ontplooiing komen. Toch is dit nog onzeker en zullen we hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar meer informatie hierover horen via de mediakanalen in ons land.

De verwachting is dat de plaagdruk, oftewel de last die u ervaart van de rupsen en vlinders, in 2023 verder zal dalen. Hoewel het mogelijk is dat de processierupsen- en vlinders in de wintermaanden alsnog uitvliegen, is deze kans minimaal. Ondanks deze veelbelovende cijfers is er wel een plaatselijke afwijking verwacht. Dit zal veelal voorkomen in Overijssel en Drenthe, waar de cijfers hoger kunnen liggen dan de landelijke maatstaaf.

Eikenprocessierups bestrijden

Bent u iemand die ook last heeft van de eikenprocessierups of wellicht zelfs ander ongedierte? Laat het ons dan weten, wij zijn namelijk gespecialiseerd in het verwijderen van een uiteenlopende aantal ongedierte! U kunt hier kijken of uw ongedierteplaag óók door ons bestreden kan worden. Naast onze expertise in de eikenprocessierups zijn wij namelijk ook zeer bekwaam in het bestrijden van andere ongewenste binnenkomers in uw omgeving, geef ons dus vandaag nog een belletje!